депо за отпадъци

Депото е място, където контролирано и регламентирано се съхраняват отпадъци и материали за изхвърляне. Депата са управлявани обекти със собствен набор от разпоредби и предпазни мерки, въведени по време на строителството и експлоатацията, за да се гарантира, че са безопасни за околната среда. От друга страна, сметищата са нерегламентирани и не опазват околната среда. Поради това те могат да представляват значителен риск за околната среда.Това, което се случва на депото, може да не е това, което очаквате. Съвременните сметища са предназначени да предотвратят биоразграждането на отпадъците и да уловят и използват странични продукти от разлагането на боклука като метан, който иначе би замърсил атмосферата. За съжаление, този процес не е перфектен и все още има въздействие върху околната среда. Но това, което е по-притеснително, е фактът, че не всички депа се експлоатират по този начин.

 

Въздействие на депата за отпадъци върху околната среда

Депата за отпадъци могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда, особено ако не се поддържат правилно. Лошо поддържаното депо може да има опустошителни последици за околната среда. Първо, метанът, мощен парников газ, може да бъде отделен от депото, допринасяйки значително за глобалното затопляне. Второ, опасните отпадъци могат да проникнат във водните пътища, увреждайки екосистемите и евентуално замърсявайки водоснабдяването на околния район. Трето, замърсяване на земята и въздуха може да възникне поради производството и отделянето на опасни газове, частици и други токсични замърсители.

Депата не са проектирани да разграждат отпадъците, което означава, че боклукът може да остане в депата с десетилетия, натрупвайки вредни токсини и замърсители в почвата и въздуха. Тези замърсители могат да се транспортират от вятъра, водата или въздуха и могат да се натрупват в близките растения и животни, които след това могат да бъдат предадени на хората чрез хранителната верига.

Депата за отпадъци могат да отделят химикали и други замърсители в почвата и подземните води

Докато водата се просмуква през депото, тя поема замърсители, създавайки токсична смес, наричана инфилтрат. Ако не се управлява правилно, този инфилтрат може да проникне в околната почва и подземни води, замърсявайки екосистемите и оказвайки влияние върху питейната вода.

Депата могат да отделят метан и други парникови газове в атмосферата

Метанът се произвежда от депата, когато органичните отпадъци се разлагат в отсъствието на кислород. Този процес, известен като анаеробно разграждане, се случва в депата за отпадъци поради херметичната среда, създадена от уплътняването на отпадъчните материали. Докато бактериите разграждат отпадъците, страничен продукт от този процес е сметищен газ, който съдържа приблизително 50 процента метан и 50 процента въглероден диоксид, както и малки количества азот и кислород. Метанът, произведен от разлагането на отпадъците, е основен фактор за изменението на климата, тъй като е до 84 пъти по-мощен като парников газ от въглеродния диоксид.

Депата за отпадъци могат да причинят замърсяване с шум и миризма

Депата за отпадъци могат да причинят замърсяване с шум и миризма. Процесът на раздробяване, компресиране и заравяне на отпадъците в депата създава шум, а анаеробното разграждане на отпадъците произвежда метан и други газове, които могат да причинят неприятни миризми. Тези газове също могат да представляват опасност за безопасността поради тяхната запалимост. Освен това инфилтратът (токсични течности), произведен от депата за отпадъци, също може да допринесе за замърсяване с миризми.

Депата за отпадъци могат да имат отрицателно въздействие върху дивата природа и растенията

Депата за отпадъци могат да окажат неблагоприятно въздействие върху дивата природа и растенията. Те премахват наличната земя и местообитания за диви животни, но има и много други проблеми. Инфилтратът от сметищата може да съдържа опасни токсини, като олово, кадмий и берилий. Те могат да проникнат в почвата и подпочвените водоносни хоризонти и да повлияят отрицателно на местните екосистеми. Тези токсини могат да бъдат токсични както за дивата природа, така и за растителния живот, причинявайки вреда и дори смърт.

Видове отпадъци, които попадат в депата

По-долу е дадено описание на основните видове отпадъци, чиято крайна дестинация е депото. Някои от най-често депонираните предмети са хранителни отпадъци, хартия, картон, пластмаса, стъкло, трудни за рециклиране материали, органични вещества, електронни отпадъци, метали, текстил, автомобилни части и батерии.

Битов боклук

Битовият боклук е всякакъв вид отпадъци, генерирани от дейности в дома. Съставът на битовия боклук варира в зависимост от региона и се променя с течение на времето, но обикновено включва неща като хранителни отпадъци, хартия, пластмаса и стъкло, които не подлежат на рециклиране, и други различни предмети като дрехи, батерии и други битови артикули. Битовият боклук включва следното:

Остатъци от храна

Остатъците от храна са органичните материали, намиращи се в нашите кухни, като кори от зеленчуци и плодове, черупки от яйца, утайка от кафе и остатъци от храна. Те са основен принос за депата. За съжаление остатъците от храна не винаги се компостират и вместо това често се изпращат на сметища, където се заравят и оставят да се разложат. Този процес на разлагане произвежда метан, мощен парников газ, който допринася за глобалното изменение на климата. Компостирането вместо изпращането на остатъци от храна на сметищата може да намали количеството произведен метан и да защити околната среда от токсини.

Рециклируеми материали

За съжаление голямо количество рециклируем материал все още се озовава в сметищата. За да предотвратим изпращането на тези материали на депата, трябва да положим повече усилия за увеличаване на рециклирането и да намерим специализирани услуги за рециклиране. Запознаването с местните правила за рециклиране също може да помогне за намаляване на шанса рециклируемите материали да бъдат изпратени на депо. Когато рециклируемият материал е твърде замърсен с храна, течности или нерециклируеми материали, той може да бъде изпратен на депо, вместо да бъде рециклиран.

Домакински уреди

Обичайните уреди, които могат да бъдат намерени в сметищата, включват хладилници, климатици, фурни, печки, съдомиялни машини, сушилни за дрехи и микровълнови печки. Тези уреди обикновено се озовават на сметищата поради неправилно изхвърляне. Има много страхотни възможности за рециклиране на тези големи уреди. Може дори да откриете, че когато купувате нов артикул, компанията ще вземе и рециклира стария вместо вас.

Гуми

Гумите са често срещан вид отпадъци, които попадат в сметищата. Гумите са направени от различни материали, като гума, стомана и синтетични влакна, което ги прави здрави и дълготрайни. Тъй като каучукът е устойчив на разграждане, разлагането на гумата може да отнеме няколко години или дори десетилетия, а токсините, които съдържа, могат да проникнат в околната среда. Гумите са обемисти, така че заемат много място и на сметищата. Рециклирането на гуми може да бъде трудно, тъй като те са съставени от множество материали, но е възможно. Можете да научите повече за рециклирането на гуми в Рециклиране на гуми: Как да изхвърлите вашите гуми и какво се случва с тях .

Облекло

По-голямата част от отпадъците от дрехи се озовават на сметища, където разлагането им може да отнеме до 200 години. Много дрехи са направени от пластмаса и съдържат багрила, така че могат да замърсят почвата, водата и въздуха, докато се разлагат. Разберете как да изхвърлите дрехите си в Как да рециклираме дрехите устойчиво .

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци са всички отпадъци, които са потенциално опасни за човешкото здраве или околната среда. Има много видове опасни отпадъци; за съжаление много от тях се озовават на сметищата. Можете да научите повече за тях в нашата статия за опасните отпадъци.

Отпадъци от строителство и разрушаване

Отпадъците от строителство и разрушаване (C&D) са отломки, генерирани от строителството, обновяването и разрушаването на сгради, пътища и други структури. Обикновено се състои от бетон, дърво, стъкло, метал и други материали, които не могат да бъдат повторно използвани или рециклирани. Отпадъците от C&D обикновено се транспортират до депо за C&D, където се сортират и рециклират или изхвърлят правилно. Не всички отломки от C&D завършват на депото. За щастие, голяма част от тях могат да бъдат рециклирани, което спомага за опазването на ресурсите, намалява количеството пространство, необходимо за депата, и намалява разходите за извозване на C&D отпадъци. Рециклирани C&D материали могат да се използват за направата на нови продукти като тухли, керемиди и керемиди.

Дворни отпадъци

Дворните отпадъци са всички органични отпадъци от тревни площи и градини. Това включва окосена трева, листа, плевели, резитби и клони. Компостирането на органичен материал е най-добрата и най-устойчива алтернатива на изпращането му на депото, тъй като позволява разлагането на отпадъците и възстановяването на хранителните вещества. Службите за рециклиране на бордюри често събират обрезки от двора, но те също могат да се окажат на сметищата.

Има ли алтернативи на депата за изхвърляне на отпадъци?

Има ли алтернативи на депата за изхвърляне на отпадъци? Въпреки че депата са най-разпространеният начин за изхвърляне на твърди отпадъци, както открихме по-горе, има много причини, поради които е най-добре да се избягват. Изгарянето на отпадъци за енергия е една от възможностите, но емисиите и замърсяването на въздуха, които това създава, може да не си струват екологичните разходи.

По-екологичният подход би бил да намалим производството на отпадъци чрез въвеждане на забрани за определени пластмаси, създаване на по-устойчиви опаковки и насърчаване на хората да възприемат по-екологични навици.

Какво се случва, когато депото е пълно?

Продължителността на живота на едно депо може да варира от 30 до 50 години, в зависимост от размера, степента на изхвърляне и степента на уплътняване на съоръжението и всички депа от клас 3 трябва да бъдат наблюдавани най-малко 30 години след затварянето им. В депо отпадъците не са изложени на кислород или слънчева светлина, за да се предотврати разлагането им, но в резултат на това разграждането на пластмасата и другите материали може да отнеме 10-100 години.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]