пълен-с-тухли-контейнер-за-отпадъци

Извозването и изхвърлянето на тухли  се извършва в удобно за клиента време от специализираната фирма Марти Транс.

Нашите тарифи за извозване на натрошени тухли, бетонни късове и стоманобетонни изделия са под средните за пазара, тъй като ние не извозваме строителните отпадъци на депо, а ги преработваме до по-фина фракция. Натрошената тухла се използва за насипване на пътища и други строителни и земни работи.

Почти всички строителни отпадъци могат да бъдат рециклирани и повторно използвани по-късно. Много фирми за събиране на строителни отпадъци все още изпращат значителна част от остатъчните си материали на сметищата без възможност за рециклиране. Стремим се към нулеви отпадъци, затова редовно увеличаваме капацитета на фирмата за сортиране и преработка на строителни отпадъци.

Тухлен скрап сортираме и изпращаме на преработвателни предприятия. В същото време от отпадъците се получава 100% нов продукт или компонентите се изолират частично за повторна употреба.

Счупените тухли, бетонните фрагменти и парчетата от стоманобетонни продукти в повечето случаи имат разнороден състав и е доста проблематично да се изхвърлят без образуване на вторични отпадъци. В процеса на трошене се отделя вторичен трошен камък, който може да се използва при земни работи, а остатъчният боклук се изпраща в инсталация за изгаряне на отпадъци.

С каква техника гарантираме изпълнението на задълженията

Ние притежаваме необходимото специално оборудване. Нашите ресурси са достатъчни, за да осигурим редовно извозване на твърди битови отпадъци, изхвърляне на хранителни отпадъци, строителни отпадъци и в същото време да предоставим еднократни услуги по извозване на отпадъци в големи обеми.

Винаги сме готови да отдадем под наем контейнери за боклук от 8 м3 във всяко необходимо количество.

Къде се използва тухления скрап

Най-често се използва скрап след разрушаване на тухлени сгради:

  • за приготвяне на бетонови смеси;
  • като „възглавница“ под замазката;
  • в декорацията на пътеки и тротоари;
  • за насипване на пътища;
  • за засипване на блатисти места и ями;
  • като ландшафтен декор;
  • при изливане на основи.

 

Тухленият скрап има отлични хигроскопични свойства, така че често се използва за отводняване на определени зони.

Тухления скрап се използва в строителството. Това намалява разходите за работа без загуба на качество: смес от бетон със счупени тухли от фина фракция след втвърдяване става не по-малко издръжлива, отколкото когато се използва натрошен камък. Конструкциите издържат на предписаното натоварване и не се напукват поради температурни промени.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]