По време на ремонта се образуват строителни отпадъци. И колкото по-труден е ремонтът, толкова повече боклук. Той трябва да бъде отстранен своевременно, в противен случай ще създаде неудобство при извършване на по-нататъшната работа. Възможно е да извършите самостоятелно събирането на боклука, но това ще доведе до редица проблеми. Ето защо е необходимо да се обърнете към професионалисти, които ще поемат допълнителните проблеми.

Строителните отпадъци се различават значително от битовите по размер и обем. Строителните отпадъци могат да бъдат разделени на видове в зависимост от етапа на ремонт:

  • Първоначалният боклук е това, което се демонтира и разглобява. Дограма, панели от стени и прегради, неизползваемо оборудване и комуникации.
  • Боклук, генериран по време на ремонтния процес. Всички видове контейнери и остатъци от строителни продукти необходими при ремонта. За да не пречи боклукът на довършителните работи, почистването и извозването е задължително на този етап.
  • Отпадък след завършване. По принцип това е боклук, характеризиращ се с големи размери и ниско тегло.

Опаковане на отпадъците

Необходимостта от извозване на отпадъците с контейнер на всички етапи на строителството е наложителна. Съгласно нормативния акт той е класифициран като 3 и 4 клас опасни за хората отпадъци. Списъкът на строителните отпадъци, включени в квалификацията е, както следва:

  • Парчета керамични плочки и тухли.
  • Дървесни отпадъци и стърготини.
  • Останки от трошен камък и композит.
  • Използвани разтвори.
  • Счупено стъкло.
  • Метален скрап.
  • Кутии с лак и боя.

Разрешение за извозване на отпадъците

Отпадъците трябва да бъдат опаковани преди изхвърляне. За дребния боклук се използват здрави полипропиленови чували, а за големи боклуци – специални контейнери, предоставени от специализирани и лецензирани фирми. Контейнерите се монтират на не по-близо от 20 м от жилищна сграда, в съответствие със законодателните актове.

Строителните отпадъци се доставят на платено депо за твърди битови отпадъци, където се складират и впоследствие се обезвреждат. Боклукът трябва да се изнася на специално оборудвани превозни средства, както е предвидено. За безпрепятственото извозване на строителните отпадъци първо трябва да получите разрешение за извършване на тази дейност.

Свързвайки се с лицензирана фирма за извозване на отпадъци, вие ще получите компетентни професионални съвети от мениджъри по всеки технически въпрос и съдействие при избора на оптимален тип оборудване.

Всяка фирма разполага с Автопарк, в който има транспортна техника с различна товароносимост и контейнери с различна съвместимост.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]