Ако вашият бизнес се занимава със строителство, производство или подобни процеси, генерирането на отпадъци е неизбежен аспект от работата, която вършите. За щастие, с правилните методи за управление на отпадъците можете да поемете контрола върху вашите процеси за изхвърляне на отпадъци и да ги направите по-ефективни, съвместими и отговорни.

Управлението на отпадъците включва събиране на отпадъци, транспортирането им, третирането им, ако е необходимо, и в крайна сметка изхвърлянето им по безопасен и отговорен начин.

С нарастването на градското население количеството генерирани отпадъци нараства. Те произвеждат повече твърди битови отпадъци с нарастващи темпове. Процъфтяващата градска икономика означава повече строителство и производство, заедно със свързаните с тези действия отпадъци. Всички тези отпадъци трябва да отидат някъде и често се натрупват на сметища или бавно изтичат в почвата и водата.

Управлението на отпадъците в околната среда е жизненоважно поради няколко конкретни
екологични и здравословни причини:

Опазване на околната среда: Неправилното изхвърляне може да има опустошителни екологични въздействия. Когато отпадъчните води изтекат в околната среда, те замърсяват
почвата, езерата, потоците и реките. Физическите отпадъци замърсяват околната среда и представляват опасност за животните, ако консумират отпадъци, които възприемат като храна – изследователите наскоро откриха пластмасови отпадъци в стомасите на почти 100% от излюпените морски костенурки, които изследваха. Нефтените разливи причиняват
катастрофална деградация на местообитанията и могат да унищожат популациите на дивата природа.

Защита на общественото здраве: Неправилното изхвърляне на отпадъци може да има неблагоприятни последици за здравето и на хората. Ако токсични отпадъци като пестициди
или тежки метали проникнат в подпочвените води, жителите наблизо могат да ги погълнат в питейната си вода. Погълнатите химикали могат да причинят сериозни вреди като отравяне с олово, отравяне с живак или синдром на синьото бебе . Последното състояние е свързано със
замърсяване с хранителни вещества и унищожава способността на кръвта да транспортира кислород през тялото, особено при кърмачета.

Насърчаване на безопасността: Дори ако изхвърлените материали не са вредни за човешкото здраве, те все пак могат да представляват физическа опасност. Изхвърлените строителни
отпадъци като стъкло, пирони или остри метали могат да причинят сериозни физически наранявания. Стари барабани или неправилно изхвърлено оборудване също могат да причинят наранявания – например, ако деца се опитат да играят на тях и попаднат в капан или смачкани.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]