В процеса на строителство и ремонта се генерират големи количества отпадъци – изрязване на пластмаса, дърво, счупени тухли, бетон и други отпадъци.

За транспортирането им е необходимо да се обърнете към професионалисти, които ще доставят необходимия контейнер за извозване на строителни отпадъци.

Те ще осигурят специален транспорт, ще осигурят хамали за бързо приключване на цялата дейност.

Цената на услугите се изчислява в зависимост от обема на отпадъците, които трябва да бъдат извозени. За да не се объркат в цената, много клиенти самостоятелно изчисляват колко кубика боклук се образуват в резултат на работата. Това е необходимо, за да се определи предварително бюджета и да се заделят пари за почистване на територията.

В ценовата листа цената се посочва в зависимост от обема и се избира транспорт с подходящ контейнер. Ето защо трябва да знаете количеството боклук, което се образува след разрушаване на сградата или част от нея.

Основни изчисления

За да се определи колко боклук ще се образува след разрушаване или ремонт, трябва да знаете приблизително неговия обем.

Може да се изчисли въз основа размера на самата сграда, така че получавате приблизителни цифри, без да се взема предвид „въздухът“, който ще запълни контейнера. Този „въздух“ в контейнера се образува от големите парчета от стени, покриви или настилки. Това зависи и от вида на материала.

Общият обем включва кубични метри на целия боклук, той се различава по плътност и е различен – за тухли, бетон, дърво, плочки, за основни и спомагателни метални конструкции.

За да разберете правилно, направете изчисленията за да се определи обема. Измерете и умножете дължината, височината и дебелината на натрупания отпадък. Трябва да го измерите точно от крайните точки. Това ще ви даде общия твърд обем.

Колко отпадъци ще бъдат рециклирани?

При тези изчисления трябва да знаете не обема, а теглото в килограми. Знаем обема, без да отчитаме коефициента – това е първата цифра, която получихме при умножаване на размерите на сградата. Ако демонтираме няколко стени, показателите на всяка от тях се сумират.

Плътността на всеки материал е различна, теглото (кг) в един кубичен метър е както следва: тухла, камък, мазилка и керемиди – 1800 кг; бетон – 2400 кг; стоманобетонни конструкции – 2500 кг; дърво – 600 кг; смесени отпадъци – 1200 кг. За да разберете масата на отпадъците, трябва да умножите обема по теглото в един кубичен метър. Ако имате някакви затруднения, можете да използвате онлайн калкулатор, за да извършите всички изчисления.

Ако имате нужда от помощ, винаги можете да се консултирате с мениджъра на фирма Марти Транс.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]