Ако сте юридическо лице или едноличен предприемач, трябва да осигурите място за събиране на отпадъци при строителство, реконструкция, основен ремонт на сгради, конструкции и други обекти. Строителните отпадъци трябва да се съхраняват в контейнери или специални бункери, забранено е съхранението на места, където се натрупват битови отпадъци.

Максималното количество на натрупване на строителни отпадъци, сроковете и методите за тяхното съхранение се установяват в съответствие с екологичните изисквания, санитарните норми и правила, както и правилата за пожарна безопасност.

Ако сте физическо лице и извършвате строителни или ремонтни дейности, но наблизо няма специално обособена зона, препоръчваме да планирате извозването на боклука предварително: поръчайте осем кубичен контейнер от фирма Марти Транс, която има лиценз за изхвърляне на отпадъци и го поставете на улицата в близост до ремонтното съоръжение.

Добре е да не ограничава преминаването на превозни средства, преминаването на хора и да не вреди на зелените площи и тревните площи. След това сключете договор с фирмата за извозване на отпадъци. В определеното време боклукът ви ще бъде изнесен до определеното за това депо.

Ако сте събрали строителни отпадъци (например няколко чувала от частичен ремонт), можете също да кандидатствате до всяка фирма с лиценз за отстраняване на тези отпадъци и да се договорите за датата на транспортиране.

Кой трябва да извозва строителните отпадъци?

Собственикът на отпадъците за своя сметка трябва да сключи договор с всяка фирма, която има лиценз за отстраняване на отпадъци, която от своя страна организира транспортирането им. Ако не е възможно да се установи собственикът на строителните отпадъци, местната власт осигурява почистване.

Как мога да сключа договор за извозване на строителни отпадъци?

Първо трябва да изберете фирмата, която има лиценз за транспортиране на отпадъци. След това се обадете и разберете дали се занимават с извозване на строителни отпадъци. В случай на положителен отговор, изяснете подробностите по сключването на договора.

Как може да бъде наказан собственикът на неразрешено сметище за строителни отпадъци?

Създаването на неразрешено депо е административно нарушение, наказуемо с глоба. Ако нарушението се повтори, глобата се увеличава двойно.

Какъв е максималният срок за съхранение на строителните отпадъци?

Ако боклукът е в контейнера, значи няма такъв срок. Ако боклукът е на грешното място, тогава дори и ден да отлежи, това вече е сметище, трябва да бъде премахнато.

Мога ли сам да изнасям строителните отпадъци?

Да, до най-близкото законно сметище. Заплащането на погребването им се извършва на място.

Каква техника се използва за товарене на строителни отпадъци?

Ако отпадъците са извън контейнера се изполва камион с кран, или специално превозно средство с възможност за транспортиране на контейнери.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]