biohazard

Различните видове отпадъци, които произтичат от дейността на всички видове предприятия, принадлежат към категорията опасни отпадъци. Тези отпадъци са опасни, тъй като са причина за повишено ниво на токсичност, опасност от пожар и други, които представляват заплаха за околната среда и здравето на хората.

Отпадъците от металургията, нефтопреработката и химическата промишленост се считат за най-опасни, тъй като такива предприятия използват вредни вещества в производствения процес. Ако тези съставки или техните съединения се освободят във въздуха, се причинява значителна вреда на околната среда. Ето защо е важно транспортирането, изхвърлянето на опасни отпадъци да се извършва в съответствие с всички правила.

Как се изхвърлят отпадъците?

Има няколко основни техники, които се използват при неутрализирането и изхвърлянето на опасните отпадъчни суровини:

  1. Погребване на определените депа е най-популярният метод, включващ изхвърляне на нетоксични отпадъци чрез засипване на земя (такива депа са допълнително оборудвани със системи, които предотвратяват замърсяването на въздуха и подземните води);
  2. Компостиране – това е безопасен метод за изхвърляне, включващ биоразграждане на органични отпадъци;
  3. Термична обработка (изгаряне, плазмена обработка, газификация или пиролиза).

Трябва да се отбележи, че изгарянето не е най-сигурният начин за преработка на отпадъците, тъй като в процеса на горене се отделят вредни вещества. Плазмената обработка е най-модерната техника, която е оптимална за неутрализиране на твърди отпадъци, тъй като не предполага сложна технологична база за сушене или сортиране на суровини.

Високотемпературната обработка, проведена в съответствие с всички правила, свежда до минимум отделянето на токсини в атмосферата.

За да се улесни процесът на обеззаразяване на отпадъците, се препоръчва да се потърси професионална помощ. Специализирана фирма Марти Транс организира извозването на отпадъците до депото за последваща обработка, осигуряват необходимия транспорт и предлагат най-благоприятните условия за сътрудничество.

Каква е нашата технология за събиране на отпадъците?

Правилният избор на превозното средство при извозването зависи от обема, вида на боклука, сложността, товаренето от обекта. Ние можем да предложим подходяща техника за изхвърляне на строителни отпадъци при всякакви условия. Самосвал с контейнер – чудесно решение за малък обем отпадъци. Самосвалът е решение, ако количеството отпадъци е относително голямо. Контейнер – за отстраняване на отпадъци в големи обеми или обезвреждане на обемисти отпадъци.

Реагираме светкавично и при необходимост от спешни доставки, които могат да бъдат изпълнени до броени часове. Когато се изисква, могат да бъдат транспортирани едновременно три контейнера за строителни отпадъци.

Фирма „Марти Транс“ е винаги в готовност, да Ви изготви индивидуална оферта, която да удовлетворява сто процента потребностите Ви.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]