След работа с дърво винаги има отпадъци – клони, излишни храсти. Поради това е необходимо да се определи начинът на изхвърляне на отпадъците от дърводобива още преди началото на работата.

Кога си струва да поръчате отстраняването на излишната дървесина

Когато:

Планира се бързо премахване на голям обем растения, засегнати от болест, която се разпространява много бързо. В този случай това ще ускори процеса на изрязване и премахване на огнищата на инфекция и ще предотврати по-нататъшното разпространение на инфекцията;

Обемът на остатъците от дърводобива и нарязания материал се оказа твърде голям. Нает автомобил ще намали времето за транспортиране на отпадъците до мястото на преработка и ще позволи по-бързо почистване на местата от остатъците на дърводобива;

Невъзможност да се обработва цялото количество отсечени дървета или да се използват. В тази ситуация големи количества дървесина просто са натрупани на земята неизползваеми, но могат да бъдат продадени или рециклирани. Специален транспорт ще помогне да премахнете цялата дървесина от обекта с едно натоварване.

Какво е включено в процеса на изчистване на обекта

Първична подготовка на дървените отпадъци, предназначени за извозване. На този етап остатъците от дърводобива се събират на място, удобно за товарене. Понякога се налага преработването на остатъците, трупи и клони за лесно товарене в превозните средства и възможност за транспортиране на повече дървесина.

Избор на превозно средство за транспортиране и място на товарене. На този етап може да се вземе решение да се използва ръчно зареждане на дървените отпадъци. Поради гъсто населените сгради голяма техника няма да може да достигне до работната площадка. Иначе се предлагат самосвали с обем на каросерията над 20 куб.м.

Товарене на дървесни отпадъци в камиони. Този процес може да бъде автоматизиран с помощта на специализирано оборудване. Багер-товарачът, участващ в работата, може по желание на клиента да изкорени пъновете, останали след изсичането на дърветата, и компактно да ги постави в камиона.

Помощ от професионалисти при транспортиране и изхвърляне

При облагородяване на обекта може да се наложи отстраняване на остатъците от дърводобива от вилата или селската къща. Сега има лицензирани фирми, които без проблеми щ еизвършат всичко без проблем. Ще доставят контейнери, които можете да напълните, а те да ги изхвърлят. Ще ви предложат най-ефекасната услуга.

Оползотворяване и преработката на отпадъците от дърводобива:

  • бързо ще извозят всеки обем дървесни отпадъци за мулчиране;
  • работим с всички класове дървесина, приемаме материали с всякаква плътност за обработка;
  • ние си сътрудничим стриктно съгласно договора, гарантираме разумни цени за всеки клиент.

Работим и предлагаме изгодни условия. Специалистът ще изчисли размера на плащането, договаряне за графика и характеристиките на цялата работа. Гарантираме професионален подход и стриктно спазване на сроковете. Ако имате въпроси, нашият консултант ще ви отговори.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]