Правилното изхвърляне на строителни отпадъци може да сведе до минимум замърсяването, като същевременно запазва и защитава природните ресурси. В този блог ще ви насочим как да приемете безопасни практики за управление на строителни отпадъци, от идентифицирането до правилното и законно изхвърляне на отпадъците. Безопасното и отговорно изхвърляне на строителни отпадъци е от първостепенно значение поради много причини, от опазването на околната среда до здравето и безопасността на обществеността до спазването на разпоредбите. Някои материали могат да бъдат опасни, включително боя, разтворители и азбест. Те могат да замърсят и замърсят въздуха, почвата и водата, което може да представлява риск за човешкото здраве и екосистемите.

 

ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

За да осигурите безопасното боравене и изхвърляне на строителни отпадъци, първо трябва да определите вида на отпадъците, с които работите. Можете да категоризирате боклука в следните категории:

Често срещани отпадъци: Опаковъчните материали, включително пластмасови опаковки и картонени кутии, принадлежат към тази категория. Обикновените отпадъци се отнасят за всякакви отпадъци, които не са опасни, но не могат да бъдат рециклирани. Други примери включват хартиени кърпи, текстил и хранителни отпадъци.

Опасни материали: Ако представлява риск за човешкото здраве и околната среда, това е опасен материал. Обикновено този тип отпадъци обхваща токсични, корозивни, реактивни и запалими отпадъци. Някои примери включват бои на основата на олово, разтворители, лепила, батерии и електрически компоненти. Азбестът също принадлежи към тази категория.

Инертни отпадъци: Някои материали не се разлагат, но се считат за неопасни. Такива отпадъци се категоризират като инертни и включват тухли, бетон, асфалт, развалини и плочки. Тези строителни материали не реагират химически и обикновено се използват повторно.

Рециклируеми материали: Въпреки че елементите, класифицирани като инертни отпадъци, могат да се рециклират, те не са същите като тази категория. От друга страна, рециклируемите строителни отпадъци включват дърво, метали, асфалтови керемиди и някои видове изолации. Тези неща могат да бъдат преработени в нови продукти, докато инертните отпадъци могат да бъдат преназначени или понякога използвани такива, каквито са.

Категоризирането на боклука ще ви помогне по-късно, когато стане въпрос за сортиране и изхвърляне. Можете да извършвате одити на отпадъци, за да оцените количествата и видовете отпадъци от строителната площадка. Оттам можете да продължите да съхранявате боклука в определени места за съхранение или да прескочите кошчета. Уверете се, че всеки контейнер за отпадъци е покрит или запечатан сигурно, за да предотвратите излагане на материали на въздействието на елементите или разливане на особено опасни материали.

Строителните материали и материалите за разрушаване се състоят от отломки, които се генерират по време на строителство, обновяване и разрушаване на сгради, пътища и мостове. 

Справянето с инертни и други видове строителни отпадъци обикновено е лесно. Възможно е обаче да има местни разпоредби и указания, с които трябва да сте запознати, особено относно опасните отпадъци. Може да се нуждаете от специално предназначени единици за съхранение и контейнери, съвместими с опасните материали, които се съхраняват.

Помислете за достъпността на контейнер за строителни отпадъци, така че работниците да не се налага да ходят далеч само за да хвърлят парчета дърво или отломки. Избраното място трябва също така да улеснява събирането и извозването на отпадъците , за да помогне за рационализиране на целия процес на управление на отпадъците.

 УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Съветваме ви да имате план, преди да започнете строителството. Това трябва да включва наемане на реномирана компания за извозване на отпадъци, като нашата, за извозване на строителни отпадъци с контейнери  от вашия строителен обект.

През годините методите за изхвърляне на строителни отпадъци се промениха. Въпреки това изхвърлянето на боклука на сметищата изглежда най-лесното и удобно както за собствениците на жилища, така и за бизнеса. Докато напредваме обаче, претоварването на сметищата не е опция, тъй като един тон строителни отпадъци не е биоразградим. Но ако има воля за защита на човешкото здраве и екосистемите, винаги има начин.

Ето някои стратегии, които можете да приложите, за да помогнете за смекчаване на вредните ефекти от строителните отпадъци:

Планирайте от самото начало. Една от най-честите причини за твърде много строителни отпадъци е прекаленото поръчване на продукти. Купуването на това, от което се нуждаете, може лесно да премахне този проблем. За повече информация относно планирането и стратегиите за интелигентно строителство.

Създайте цялостен план за управление на отпадъците, преди да започнете строителството. Вашата стратегия трябва да включва зони за компостиране, кофи за отпадъци и рециклиране. Той също така трябва да изброява потенциалните източници на отпадъци и кои материали могат да бъдат повторно използвани или преназначени.

Бъдете наясно с правилата и разпоредбите при работа и изхвърляне на строителни отпадъци. Проучете какво можете да направите, за да намалите отпадъците и какво да направите с излишните материали, като същевременно спазвате закона. Министерството на изменението на климата, енергетиката, околната среда и водите (DCCEEW) предлага ръководства за това как да рециклирате и използвате повторно отпадъците от строителство и разрушаване. 

Правилното сортиране, разделяне и изхвърляне на строителни отпадъци са от решаващо значение за защитата на обществената безопасност и околната среда. Проектите за строителство и разрушаване генерират значителни количества отпадъци, които, ако се управляват неправилно, могат да бъдат пагубни

Разполагайте със зона за съхранение на опасни отпадъци и други материали. Строителните площадки са склонни да генерират тонове отпадъци от различни видове в зависимост от фазата и проекта. Някои отпадъци могат да бъдат токсични, като боя и гориво. Тези вещества трябва да се съхраняват безопасно и сигурно в непропусклива зона, главно когато не се използват. Трябва също да имате място, където да ги съхранявате преди изхвърляне.

Можете да помогнете за отклоняването на строителни материали и материали за разрушаване от изхвърляне, като практикувате намаляване на източниците, спасяване, рециклиране и повторно използване на съществуващи материали.

Всеки среден до голям строителен проект може да се възползва от наемането на нашата професионална фирма за извозване на отпадъци с контейнери. Това гарантира, че вашите дейности по изхвърляне на отпадъци остават в съответствие с приложимите закони и насоки, което ви помага да избегнете потенциални правни проблеми.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]