услуги-с-бобкатИзкопаването на ями на строителни площадки включва изхвърляне на голям обем пръст. Огромното количество пръст възпрепятства продължаването на работата, затруднява свободното движение на техниката и замърсява територията. Голям процент от земните отпадъци не е подходящ за рециклиране, затова има закон, според който почвата трябва да бъде премахната до депата.

Нашата фирма Марти транс извършва транспортиране и оползотворяване на отпадъци от I – IV клас на опасност. Вземаме предварителни мерки за отстраняване на почвата и други строителни отпадъци. Нашата фирма разполага с цялото необходимо оборудване и превозни средства за почистване и премахване на всякакъв вид вещества, които трябва да бъдат отстранени.

Възможни последствия

Нашата фирма Марти транс разполага с всички необходими документални разрешителни и сертификати за сметосъбиране в столицата и района на София.

Защо е необходимо рециклиране?

Премахването на почвените смеси включва и тяхното рециклиране във фермата или транспортиране до определените за депониране места.

Земните маси се класифицират според степента на възможна вреда, тъй като могат да бъдат пълни с различни токсични вещества:

Висока токсичност. Характерна е инфекцията с опасни отрови: живак, диоксини, арсен, цинк и др.

Опасност за природата и човешкото здраве. Почва с наличието на химически примеси: кобалт, мед, хром. Опасните съединения са тези с мазут и мазни продукти.

Ниска опасност. С присъствието на химически елементи в малки количества.

Според действащото законодателство предприятието е отговорно за изхвърлянето на отпадъци от своята дейност.

Методи за изхвърляне

Не всички почви подлежат на премахване от площадката на депата. Горните слоеве се считат за плодородни и се използват повторно в селското стопанство за отглеждане на полезни култури. Непроизводителните материали се използват с оглед на безопасността при повторна употреба. Например, чистият пясък без токсични елементи е подходящ за подреждане на улични площадки за деца и като строителен материал.

Замърсената почва (дори с ниско ниво на опасни вещества) не се използва в близост до жилищни сгради и водоеми. При висока степен на токсичност премахването на почвата и изхвърлянето им на специално депо са задължителни.

Почва с ниско ниво на токсини е подходяща за използване:

  • В депата като изолационна повърхност и за подпълване;
  • За производство на строителни материали: натрошен камък, пясък, бетон, вар, тухла.

Услугите за отстраняване на почвата с натоварване се извършват с необходимото специално оборудване. Фирмата Марти транс разполага с необходимия арсенал за работата: самосвали, товарачи, и контейнеровози.

Как работим?

Нашите служители координират въпросите за отстраняването на почвата. Свързвайки се с нас, спестявате време. Клиентите ни оценяват за следните качества:

  • Достъпна цена за отстраняване на почвата. Можете да разберете цената, като използвате удобен онлайн калкулатор.
  • Обмислена логистика. Нашите служители избират оптималния график за доставка на оборудване в съответствие с режима на работа на фирмата на клиента.
  • Ефективност. Транспортът се проверява редовно, пристига навреме и служителите имат богат опит.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]