контейнеровоз-софияПремахването на боклука е задача, която изисква повишено внимание. Законодателството на предвижда глоба за строителни отпадъци, които са изхвърлени в стандартни контейнери, които не са предназначени за това. Глобата за физически лица е висока, сумата се влияе от обема и опасността.

Отпадъците, образувани по време на строителството и ремонта, са разделени на пет основни класа на опасност, където клас I е изключително опасен и клас V не е вреден.

Отпадъците от I и II клас са вредни за човешкото здраве и околната среда. Рядко се срещат в обичайните строителни отпадъци. Те включват промишлени отпадъчни продукти, които съдържат живак, арсен, алкални разтвори и киселини.

От материалите, използвани в строителната индустрия, клас III включва лакове, съдържащи токсични вещества и разтворители. Значителна част от строителните отпадъци попадат в IV и V клас. Те включват счупени тухли, плочки, закален циментов разтвор, картонени кутии. Въпреки относителната безопасност е важно да се извърши навременното отстраняване на строителните отпадъци от апартамента. Прахът след ремонт може да провокира алергична реакция и да повлияе неблагоприятно на състоянието на дихателната система.

Изхвърляне на строителни отпадъци и значението на събитието

Събирането на отпадъци трябва да бъде периодично и своевременно. В резултат на това няма да има проблеми с движението и поставянето на оборудване на строителната площадка, тъй като боклукът заема много място. Освен това, поради почистването на строителните отпадъци, екологията не причинява много вреди. В противен случай дългосрочното съхранение на строителни отпадъци от клас III или IV на опасност ще има отрицателно въздействие върху околната среда.

Много видове отпадъци се рециклират. Например, борбата с тухли може да се използва като настилка за пътища. Той е популярен в произведения, където няма високи изисквания към характеристиките на материалите.

Опции за решаване на проблема с извозването на строителни отпадъци

Има няколко начина за премахване на строителните отпадъци:

Самостоятелно извозване до официални сметища. Преди това трябва да се събира в торби (за този вид отпадъци най-удобният – полипропилен).

Привличане на специализирана фирма. Служителите ще поставят контейнери с определен капацитет на територията на съоръжението, което ще позволи бързото зареждане на строителни отпадъци.

Сключване на споразумение с управляваща фирма (допълнителна услуга). Тя ще монтира специален контейнер, който в бъдеще ще бъде независимо отведен до сметището.

Няма да има проблеми с извозването на строителни отпадъци. Има много надеждни специализирани фирми, които желаят да предоставят своите услуги. Цената зависи от теглото на строителните отпадъци и неговия клас на опасност.

Нашата фирма е с дългогодишен опит в сферата на транспортните услуги за доставка и извозване на строителни отпадъци с контейнери.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]