conference-room-office

Хората продължават да вярват, че е достатъчно да изхвърлите неработещите домакински уреди и електроника в обикновен контейнер. Всъщност правилното изхвърляне на електрониката е доста специфично.

Нашата фирма Марти транс за обезвреждане на отпадъци, работи по лиценз, който ни позволява да транспортираме отпадъци и строителни отпадъци до сметища. Знаем как да боравим правилно с този или онзи боклук, обемисти отпадъци, пръст, скрап и дори стари мебели. Важно е да знаете, че офис оборудването и електрониката трябва да се изхвърлят отделно в съответствие с правилата, установени от държавните и общински власти.

  1. Използваната офис техника е отделен вид отпадъциИзискването за разделяне на битовите отпадъци и т. нар. технически отпадъци от потреблението се налага както на гражданите, така и на организациите и фирмите. Нарушителите са изправени пред административни наказания, а организациите са изправени пред глоби, но и спиране на дейностите, които развиват.

Електрониката и офис техниката не могат просто да бъдат изхвърлени в кошчето за боклук: те трябва да се съхраняват отделно, да се транспортират и изхвърлят, а рециклирането им е разрешено. Най-лесният начин е да поръчате контейнер специално за такива отпадъци.

  1. Премахване и изхвърляне на електроника – специални правилаТранспортирането на стара електроника се извършва отделно от битовите и строителните отпадъци, за да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда и здравето на хората. Може да се извърши по 3 метода:

    Автоматично или механично с последващо разделяне на елементите от цветните метали;

Ръчно разглобяване на компонентите за по-нататъшното повторно използване на микросхеми и отделни елементи;

Химическа обработка с използване на сложни технологии.

3. Екологията е нашата обща грижа

Електрониката и офис техниката съдържат много вещества, които могат да навредят на околната среда и здравето на хората. Сред тях са токсичните тежки метали (олово, кадмий, никел и пластмаси

Грижата за околната среда е мисията на всеки здравомислещ човек, поради което Ви напомняме за необходимостта от сортиране на отпадъците и правилното им изхвърляне. Ще помогнем да се справите с офис електрониката, както и да организираме извозването им.

Направете договор с нашата фирма Марти транс, ние ще решим Вашите проблеми свързани с обезвреждането, извозването и изхвърлянето на охис техниката и ненужната електроника. Това е вашият надежден партньор за строителни и ремонтни дейности,  за подобряване на прилежащите територии и подобряване на градските улици, за реконструкция на сгради. Ние предлагаме пълна гама от услуги за извозване на строителни отпадъци.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]