видеове-отпадъциЗнаете ли, че отпадъците могат да бъдат класифицирани? Освен това някои видове отпадъци могат да се рециклират, докато други не.

Ако знаете различните видове отпадъци, ще можете по-добре да разберете какво можете и не можете да рециклирате.

Течни отпадъци

Течните отпадъци обикновено се срещат както в домакинствата, така и в промишлеността. Тези отпадъци включват мръсна вода, органични течности,  отпадъчна и дори дъждовна вода.

Най-добре е да се свържете с експертите за отстраняване на отпадъците, за да изхвърлите течните отпадъци правилно.

Твърди отпадъци

Твърдите отпадъци могат да включват разнообразни предмети, намерени във вашето домакинство, търговски и индустриални места.

Твърдите отпадъци обикновено се разделят на следните типове:

Пластмасови отпадъци – състои се от пластмасови чанти, контейнери, буркани, бутилки и много други продукти, които могат да бъдат намерени във вашето домакинство. Пластмасата не е биоразградима, но много видове пластмаса могат да бъдат рециклирани. Пластмасата не трябва да се смесва с обикновените отпадъци, трябва да бъдат сортирани и поставени в контейнер за рециклиране.

Отпадъци от хартия – това включва опаковъчни материали, вестници, картони и други продукти. Хартията може лесно да бъде рециклирана и повторно използвана, затова се уверете, че сте ги поставили в контейнера за рециклиране или ги отнесете до най-близкото депо за рециклиране.

Кутии и метали – това може да се намери под  различни форми в дома ви. Повечето метали могат да бъдат рециклирани. Изхвърлете ги в контейнер за строителни отпадъци и извозени до депо за рециклиране, за да изхвърлите правилно този вид отпадъци.

Керамика и стъкло – тези елементи могат лесно да бъдат рециклирани. Търсете специални кофи за рециклиране на стъкло и бутилки, за да ги изхвърлите правилно.

Ако все още не можете да възприемете концепцията за рециклиране, тогава един невероятно лесен и ефективен начин за изхвърляне на твърди отпадъци е чрез наемане на  фирма  Марти Транс за премахване на отпадъците и тяхното рециклиране. Ние ще премахнем всичките ви боклуци и ще гарантираме, че се изхвърлят правилно.

Органични отпадъци

Органичните отпадъци са други, които произвеждаме в домакинство. Всички хранителни отпадъци, градински отпадъци, оборска тор, гнило месо се класифицират като органични отпадъци. С течение на времето органичните отпадъци се превръщат в тор от микроорганизми. Това обаче не означава, че можете да ги изхвърлите навсякъде.

Органичните отпадъци в депата причиняват производството на метан, така че трябва да се изхвърля само на определени места.

Отпадъчен боклук

Рециклируемият боклук включва всички отпадъци, които могат да бъдат превърнати в продукти, които могат да се използват отново. Твърди материали като хартия, метали, мебели и органични отпадъци могат да бъдат рециклирани.

Вместо да хвърляте тези предмети като редовни отпадъци, които след това се озовават на сметища, поставете ги в жълтия контейнер за рециклиране или ги занесете в местното депо.

Ако не сте сигурни дали предметът може да се рециклира или не, погледнете опаковката или диаграмите на капака на жълтия кош за рециклиране. Повечето продукти изрично посочват дали могат да се рециклират или не.

Опасни отпадъци

Опасните отпадъци включват всички видове отпадъци, които са запалими, токсични, корозивни и реактивни.

Тези елементи могат да навредят както на вас, така и на околната среда и трябва да се изхвърлят правилно. Затова ви препоръчвам да използвате фирма за изхвърляне на отпадъци за правилното изхвърляне на всички опасни отпадъци.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]