Депо за отпадъци

Депото е място, където контролирано и регламентирано се съхраняват отпадъци [...]