Предотвратяване на незаконно изхвърляне на строителни отпадъци

Незаконното изхвърляне е национален проблем, който засяга всяка една общност. [...]