Какви контейнери са подходящи за извозване на строителните отпадъци?

Отпадъците се транспортират от жилищната сграда до градското депо с [...]